Gukaraba intoki

Gukaraba intoki n’amazi meza n’isabuni mu gihe cy’amasegonda nibura 20 cyanke koresha arukoro yagenewe guhanagura intoki

Irinde gukorana muntoki

Gupepera, kunama no kuzunguza umutwe

Ukorora cyangwa witsamura

Kwipfuka n’agatambaro ku munwa no ku mazuru cyangwa ugakoresha inkokora igihe ukorora cyangwa witsamura

Kwirinda kwegerana n’abandi

Urasabwa kuguma mu rugo niba urwaye. Niba ufite umuriro, ukorora cyangwa uhumeka nabi ugomba guhamagara kwa muganga

Gusukura no gutera imiti

Ugomba gusukura cyangwa gutera umuti wica udukoko kenshi kandi buri munsi

Cialis İzmir ceza avukatı İzmir araç kaplama