WTwese dufite uruhare mu guhagarika ikwirakwira ry’icyorezo cya COVID-19 kugira ngo turengere ubuzima bw’abaturage bacu. Twese turasabwa guhana intera igihe turi kumwe n’abandi, tukaguma mu rugo kandi tukirinda gukoranaho.

Ni nde ugomba kwishyira mu kato?

Umuntu wese wakoreye urugendo mu bihugu byagaragayemo icyorezo cya COVID-19 cyangwa umuntu wese wahuye n’uwanduye iyo ndwara.

Umuntu wese ufite ibimenyetso by’ingenzi ari byo kugira umuriro, gukorora no guhumeka nabi.

Uko umuntu yishyira mu kato mu rugo

Guma mu rugo

Siga intera ya metero imwe hagati yawe n’uwo muri kumwe

Ntiwemerewe gusurwa mu rugo iwawe

Ntiwemerewe gukoresha ibikoresho byo kumeza bimwe hamwe n’abandi, nk’icyuma, ikiyiko, ikanya, icyuma, agatambaro n’ibindi bikoresho by’umuntu ku giti cye

Jya mu bwogero nyuma y’abandi, nurangiza ubusukure neza

Karaba intoki kenshi n’amazi ashyushye n’isabuni